DELA

Pommern fick tilläggsanslag

När stadsfullmäktige i tisdags fortsatte sitt möte från förra veckan godkände man tre ärenden som gäller Pommern. Alla tre godkändes enligt styrelsens förslag.

På grund av budgettekniska skäl kan man inte flytta över pengar från ett år till ett annat, utan att ärendet tas upp i fullmäktige som tilläggsanslag. Det här alltså fastän pengarna blev outnyttjade förra året.

Det första ärendet gäller 348 763 euro för att slutföra torrdockan för Pommern.

Det andra ärendet gäller 9 502 euro för att slutföra arbetet med att renovera Pommerns elsystem.

Det tredje ärendet gäller 15 000 euro för att slutföra arbetet med Pommerns huvuddäck. (eh)