DELA

Politiska frågor kvar att lösa

Arbetsgruppen för självstyrelselagsrevisionen lägger som bäst sista handen vid sin rapport som blir offentlig när den har översatts i mitten av april, meddelar lantrådet Katrin Sjögren.

– Vissa frågor ska diskuteras på politisk nivå men tidtabellen och den ursprungiga planen står fast. De öppna frågorna gäller, föga överraskande, ett nytt system för avräkningsgrunden som gör att det blir lättare att parera samhällsförändringar samt Ålandsdelegationens roll i den nya maktfördelningen mellan riket och Åland.

Diskussionerna uppges har förts i god och lösningsfokuserad anda. (ao)