DELA

Politiker föreslås få höjda arvoden

JOMALA. Arbetsbördan för kommunstyrelsen i Jomala och för kommunfullmäktiges ordförande har ökat nu vill man kompensera det med högre arvoden.
I stället för 3 300 euro i årsarvode skulle kommunstyrelsens ordförande från den första januari få 5 000 medan kommunfullmäktiges ordförandearvode skulle stiga från 1 100 till 2 000 euro i året. Styrelseledamöternas grundarvode per sammanträde skulle ändras från 60 euro till 80.
Orsaken till den större arbetsbördan är bland annat att kommunen avskaffat flera nämnder och sänkt antalet styrelseledamöter från åtta till fem.
Fullmäktige avgör om arvodena höjs. (tt-s)