DELA

Polismästaren vill ha hjälp med krav på svenska

Polismästare Teijo Ristola vill att landskapsregeringen tillsätter en arbetsgrupp som ska reda ut frågan om självstyrelselagens krav på svenska som myndighetsspråk.
Orsaken är att polismästaren har anmälts till justitiekanslern efter att han i somras ordnade en arbetsplatsutbildning som delvis hölls på finska.
I sin anhållan till landskapsregeringen skriver Ristola bland annat att den information som Ålands polismyndighet får från polisen i riket till 90 procent är på finska och han vill ha landskapsregeringens hjälp med att uppfylla språkkravet.
Förvaltningschef Dan E Eriksson, som tagit emot anhållan, förstår polismästarens situation och berättar att han tillsammans med Ristola, chefen för polisärenden Camilla Hägglund och fram till nyligen Gun-Mari Lindholm för en diskussion med polisstyrelsen i riket om hur problemet ska lösas. (ao)