DELA

Polishuset stänger av Strandgatan

Byggarbetet vid polishuset gör att trafiken längs Strandgatan nu är begränsad fram till slutet av augusti. Avsnittet som berörs är mellan Styrmansgatan och Skeppargatan.

Strandgatan flyttas till den östra delen av bussplanen. Det betyder en del ändringar för parkeringsplatserna och för trottoaren och cykelvägen utanför Zoo Arken.

För busstrafiken innebär det att all trafik hänvisas till hållplatserna 1 till 4. (eh)