DELA

Polisen kallad till tre konflikter

Polisen fick i dag både medla i en konflikt och ingripa vid två andra.
Medlingen gällde en konflikt mellan två personer i Lemland.
– Polisen kallades till platsen då uppgifter inkommit om att konkret hot mot hälsa förelåg. Polisen konstaterade att tvisten snarare handlade om odelat materiel efter avslutat samboskap.
De två övriga fallen handlade om ingripanden mot störande och berusade personer i Mariehamns stadskärna.
– Bägge gånger har personerna varit aggressiva mot butikspersonal, skriver polisen i ett pressmeddelande. (tt-s)