DELA

Polisen ingrep mot misstänkt partnervåld

Polisen larmades igår till en bostad där ett par hade grälat. På basen av de uppgifter som framkom på platsen upprättade polisen brottsanmälningar. Polisen skriver i sitt utskick att polisen har en låg tröskel för att registrera anmälan och vidta åtgärder för att utreda vad som har hänt i fall av misstänkt våld.

– Brottsofferjouren kopplas också in i fall som klassas som våld i nära relation och också i andra fall. Tillika kan polisen erbjuda hjälp och förutom polisen finns andra myndigheter polisen arbetar med som finns till för de individer som har blivit utsatta för våld i nära relation, skriver polisen. (ss)