DELA

Polisen hade rätt till husrannsakan

En man som tidigare i år dömdes för ärekränkning ansåg att polisen under utredningen inte hade rätt att göra husrannsakan i hans bostad. Tingsrätten bedömde att husrannsakan var lagenlig, och nu har Åbo hovrätt fastställt det avgörandet. Ett fel begicks dock i och med att mannen inte upplystes om att han hade rätt att kalla ett vittne under husrannsakan.
Mannen hade 2012 skickat e-post till över 50 personer, bland dem de flesta lagtingsledamöter, om att en näringsidkare med utomeuropeiskt ursprung hade tagit sin dotter till sitt hemland för att könsstympas. För detta dömdes mannen för ärekränkning.
Efter att åtal väckts beslöt åklagaren att två datorer hos mannen skulle beslagtas för att polisen skulle kunna undersöka hårddiskarna. Mannen menade dels att det var fel att göra detta under pågående rättegång, dels att maxistraffet för ärekränkning är så lågt att det inte motiverar husrannsakan.
Hovrätten skriver att ”husrannsakan kan anses ligga nära gränsen för vad som utgjort rimlig användning av tvångsmedel”, men att polisen inte överskridit sina ”laga befogenheter”. (ms)