DELA

Polisen fokuserade på Skördefesten

Under lördagen har polisen fokuserat på den pågående skördefesten.

Tre fall av äventyrande av trafiksäkerheten har uppdagats under dagen. Samtliga fall gällde överhastigheter kring infarten till Himmyra gård. Där var hastigheten tillfälligt begränsad med anledning av skördefesten. De tre förarna delgavs dagsböter. Två av dem fick även ett 10-dagars körförbud. Körkorten omhändertogs.

Polisen har fotpatrullerat vid flera av de deltagande gårdarna. Inga ingripanden har krävts från polisens sida.

Två fall av misstänkta rattfyllerier har anmälts. I bägge fallen har förarna påträffats, men blåskontrollerna gav inget utslag.

En berusad person som hade blivit avvisad från en restaurang i Mariehamn, vägrade lämna närområdet. Personen greps för skydd mot brott och störande beteende och får sova ruset av sig på polisstationen. (bj)