DELA

Polisen drar in Föglökontoret

Polisens kontor på Föglö är alltför dyrt i förhållande till de få besökarna. Polisstyrelsen har därför beslutat avveckla kontoret.
Men styrelsen anser att det är viktigt att också de som bor i skärgården får service och man vill därför utreda om man i framtiden kan samarbeta till exempel med kommunkanslierna.
Kurt Forsman, skärgårdens representant i styrelsen, anser att beslutet att avveckla Föglökontoret strider mot regeringsprogrammet och att det innebär försämrad service och färre arbetsplatser i skärgården. (tt-s)