DELA

Polisen avstyrde slagsmål

Det var mycket folk ute på lördagsnatten och polisen hade mycket att göra.

På Torget fick man avlägsna en grupp människor som uppträdde hotfullt. Polisen hällde också ut deras alkohol.

Efter midnatt fick polisen rycka in och avstyra två begynnande slagsmål.

Polisen fick också hantera personer i behov av vård tills vårdpersonal kunde ta hand om dem.

Polisen patrullerade också i Godby. Där skedde dock inget som krävde polisingripande. (ff)