DELA

Polisdelegationen föreslås bli styrelse

Landskapsregeringen föreslår att polisdelegationen ersätts av en polisstyrelse. Ett lagförslag med en nödvändig lagändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet skickades till lagtinget i går.
I ett pressmeddelande från landskapsregeringen skriver man att polisstyrelsen föreslås få ansvaret för att bland annat bereda budget och avge förslag till landskapsregeringen, ta aktiv del i arbetet och ange allmänna verksamhetsmål för polismyndigheten.
Enligt pressmeddelandet skall styrelsen bestå av representanter för olika sakkunskaper. (mp)