DELA

Polisanmälde kränkning på Facebook

En person har polisanmält en grupp på internetforumet Facebook. Anmälaren upplever att gruppen är kränkande mot honom.
Enligt kommisarie Olof Lindqvist förekommer det då och då att folk anmäler att de känt sig kränkta på Facebook eller andra websidor.
– Vi försöker då ta reda på hur stor spridning de kränkande kommentarerna haft. Om bara en person läst dem är det inte en kränkning, säger Lindqvist. (tl)