DELA

Plus för 2014 för Sottunga

SOTTUNGA . Bokslutet för fjolåret visar ett överskott på 309 000 euro.

– Det är ett väldigt bra resultat för Sottunga, men tyvärr inte något bestående, säger kommunsekreterare Kennet Lundström.

Kommunen har sparat in förvaltningskostnader genom att inte ha någon kommundirektör och att inte göra några investeringar. Dessutom fick kommunen in mer pengar än väntat genom en retroaktiv skattekorrigering.

Enligt Kennet Lundström behövs överskottet mer än väl eftersom kommunen har en gammal sopdeponi som måste sluttäckas. Dessutom diskuteras som bäst en optisk fiberkabel till hushållen och att uveckla hamnområdet. (ka-f)