DELA

Plus en miljon för Lemland

Ett överskott på en miljon euro visar bokslutet för 2009 i Lemland, alltså betydligt högre än budgeterat.
– Orsakerna är både betydligt större skatteintäkter än vad förhandsprognoserna visade samt att kapitalskattekompensationen fortsättningsvis är stor, säger kommundirektör Mikael Smeds.
Kommunstyrelsen behandlade bokslutet på sitt möte i måndags kväll. (ab)