DELA

Plogavgifter höjs i Jomala

JOMALA. Plogningen av privata vägar i Jomala blir dyrare. Kommunstyrelsen i Jomala har beslutat höja taxorna med 15 procent.
Avgiften baserar sig på vägsträckans längd, det finns sammanlagt fyra olika taxor.
Vägar under 100 meter stiger till exempel nu till 69,68 euro utan moms medan plogning av vägar som är längre än en halv kilometer kommer att kosta drygt 116 euro. (tt-s)