DELA

Platser kvar på Fredis läger

Det finns fortfarande tre platser kvar på Fredsinstitutets ungdomsläger den 7 – 14 augusti.
Under lägret samlas 30 ungdomar från Åland, Turkiet, Bulgarien, Holland och Grekland på Vårdö för att diskutera gränser och identitet.
Under lägret anordnas work shops, utflykter, kulturkvällar och andra sociala aktiviteter. Syftet med lägret är att unga från olika kulturer ska lära känna varandra och få en chans att diskutera viktiga frågor.
Lägret finansieras av EU:s ungdomsprogram Youth in Action och är avgiftsfritt för deltagarna.
– Det finns tre platser kvar till lägret som är riktat till ungdomar i 16-19-årsåldern. Eftersom vi redan har tre tjejer anmälda är vi speciellt intresserad av att få med killar, hälsar Susann Simolin. (ak)