DELA

Plåt blir ny beteshage

FÖGLÖ. Kommunstyrelsen har sagt ja till en skötselplan för området Plåt på Jyddö, med målet att återskapa en beteshage med optimal biologisk mångfald. Holmen ska återigen få öppna partier med lågvuxen strandvegetation.

En arbetsgrupp under Johan Franzéns ledning har arbetat fram planen.

Plåt är ett 4,5 hektar stor holme där betet upphörde på 1980-talet.

Nu ska ett stängsel sättas upp och träd gallras bort. Nästa sommar kan betesdjur, först kor, och senare får och hästar, beta på holmen. Kostnaden är drygt 5 000 euro. (ka-f)