DELA

Plasto får stöd för mässor

Landskapsregeringen har beviljat Ab Plasto ett internationaliseringsstöd på upp till 12 800 euro för deltagande i den stora leksaksmässan i Nürnberg och flera branschmässor i Norge.

Stödet är tänkt att täcka 40 procent av företagets direkta kostnader för att delta i mässorna, som resor och monter. Fraktkostnader omfattas inte av stödet. (ss)