DELA

Planer för jämställdhet finns i kommunerna

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har under hösten kartlagt jämlikhetsarbetet i de åländska kommunerna. Resultatet är att de flesta har en välfungerande jämställdhetsplan och likabehandlingspolicy.
– Man försöker vara aktiv i arbetet för att främja likabehandling och jämlikhet bland sina anställda i kommunen och i deras arbetsmiljö, skriver DO Veronica Larpes-Papadopoulou i ett pressutskick.
Hon är mycket nöjd med resultatet även om hon konstaterar att alla kommuner inte nått lika långt i sitt pågående arbete.
– Men man redovisar en vilja att fortsätta detta utvecklingsarbete.
Under våren följs därför dessa kommuners arbete upp då de fått en chans att komplettera sin redovisning till DO. (mt)