DELA

Planändring till stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige ska nu för första gången ta ställning till planändringsförslaget för Österhamn där Ångbåtsbryggans äventyrsgolf vill låta riva det gamla magasinet och bygga ut restaurangbyggnaden österut.
Hittills har ärendet gått runt mellan stadsplanennämnden, tekniska nämnden och stadsstyrelsen. (ao)