DELA

Planändring med hotelltomt ställs ut

Stadsstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att ställa ut förslaget om ny stadsplan för tomten där hotell Esplanad i dag ligger till allmänt påseende under 30 dagar. Om ingen anmärker på planen föreslår man att stadsfullmäktige antar stadsplanen.

I förslaget ingår att hotellet får bygga om hotellet, men att en del av tomten ska reserveras för allmän gång- och cykelväg när korsningen Ålandsvägen–Storagatan byggs om. (eh)