DELA

Plan görs om för Havsvidden

GETA. Som Nyan tidigare berättat har Havsvidden Ab anhållit om att få göra en ny detaljplan för fyra fastigheter i Dånö by i Geta.
Förslaget skulle innebära att det bildades två nya kvarter, nummer fem och sex i ordningen, medan kvarter fyra utvidgas. Dessutom ska park- och strövområden bildas mot havet.
I somras gav kommunstyrelsen grönt ljus till att detaljplanen skulle göras om men efter det har markägare besvärat sig mot beslutet.
Orsaken är att alla berörda parter inte hade informerats om att planförslaget skulle ställas ut och att planen inte hade upprättats av samtliga inom planen berörda markägare.
Kommunstyrelsen har nu upphävt sitt tidigare beslut och planen måste därmed göras om. (ak)