DELA

Piltz ny präst i Mariehamn

Pastor Maria Piltz, från Sverige, men med rötter i Föglö, har beviljats rätt att utöva prästämbetet i Finlands evangelisk-lutherska kyrka från 10 december 2014 och tillsvidare.
Hon har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst på deltid i Mariehamns församling 1 januari till 30 juni 2015 och samma tjänst på heltid från 1 juli fram till årets slut.
Tf kyrkoherden i Saltviks församling Jouni Sinisalo har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1 februari till 30 juni 2015.
Detta meddelas från domkapitlet i Borgå. (ka-f)