DELA

Pilotprojekt för sammanhållen hemvård

Till hösten vill landskapsregeringen dra i gång ett pilotprojekt där fyra kommuner får testa ett system för så kallad sammanhållen hemvård.
Sammanhållen hemvård innebär att hemtjänst och hemsjukvård helt eller delvis kombineras.
År 2006 kom ett förslag om sammanhållen hemvård och år 2008 lät landskapsregeringen utreda vilka möjligheter som finns för en sådan. Nu är utredningen klar och pilotprojektet kan påbörjas.
Geta, Vårdö, Eckerö och Kökar har ombetts delta och ska senast den 20 augusti lämna sina svar.
I dag har närvårdare anställda av kommunen socialvården som sitt område, medan närvårdare anställda av Ålands hälso- och sjukvård även får ta blodprov, göra såromläggningar, ge insulinsprutor med mera.


(tl)