DELA

Petäja omvald av Jomalaliberaler

Saija Petäjä omvaldes till ordförande på Jomalaliberalernas höstmöte i onsdags.
Roger Eriksson fortsätter som vice ordförande. Övriga ordinarie styrelsemedlemmar är Kaj Backas, Jorma Lehtinen och Sirpa Eriksson.
Finansminister Mats Perämaa talade om budgetförslaget för 2011, och man diskuterade bland annat utrymmesbehovet i kommunens skolor, gång- och cykelleder och möjligheterna att utveckla idrottsområdet kring Vikingahallen. (pd)