DELA

Personalprotest mot el-fusion

Mariehamns elnäts personal protesterar mot fusionen med Mariehamns energi i ett brev till Mariehamns stadsstyrelse.

I brevet ifrågasätter personalen processen som föranlett fusionen. Man skriver att fusionen varken gör att verksamheten blir billigare eller effektivare och att man inte lyssnat på personalen. Brevskrivarna ifrågasätter också om omorganiseringen leder till färre bolag.

Man avslutar med tre uppmaningar: att kräva en redovisning av styrelsen för energibolagen för hur man verkställer fullmäktiges beslut från november 2017, att styrelsens lämplighet prövas i förhållande till den konsultrapport som gjorts samt att man omprövar beslutet till samordning för att uppfylla konsultrapportens mål. (eh)