DELA

Personalkostnader ökar i kommuner

Personalkostnaderna inom den kommunala basservicen på Åland ökar igen. Detta efter två år med låga ökningar eller till och med minskade utgifter.

Personalkostnaderna står för 60,2 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten.

Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för 21,5 procent och de övriga utgifterna för 18,3 procent. Det framgår av reviderade siffror från ÅSUB. (bn)