DELA

Personalkostnader ökade kommunalt

Ålands statistik- och utredningsbyrå publicerar varje höst en utredning av prisindexet för den kommunala basservicen. Den mäter den årliga prisutvecklingen för utgifterna inom socialväsendet samt undervisnings- och kulturverksamheten inom kommunalekonomin. Indexet används huvudsakligen för att årligen justera landskapsandelarna till kommunerna för driftskostnaderna.
I år konstateras att prisindexet för basservicen steg med 3,1 procent jämfört med motsvarande period förra året. Främst berodde ökningen på högre personalkostnader, vilket ökade med fyra procent och stod för 65,3 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten.
Inköp av varor och tjänster utgjorde 20 procent av nämnda verksamheters driftskostnader. Kostnaderna för köp av varor och tjänster ökade med 0,5 procent från år 2008 till 2009. De övriga driftsutgifterna ökade med 2,1 procent. (mt)