DELA

Person förstörde spegel på kryssningsfartyg

Polisen har undersökt ett fall gällande brott ombord på en kryssningsfärja. En person söndrade en spegel i sin hytt och gjorde sedan motstånd mot fartygsvärdarna när de skulle omhänderta personen. Både personen och en av fartygsvärdarna fick skador i samband med omhändertagandet. Polisen är nu klara med sin förundersökning och de har lämnat den vidare till åklagare för åtalsprövning. (ml)