DELA

Perämaa ifrågasätter bränsleupphandling

– Har landskapsregeringen följt lagar och regler i sin bränsleupphandling och har landskapsregeringen haft som målsättning att upphandla ett så förmånligt bränsle som möjligt?
Det vill Mats Perämaa (Lib) få reda på genom en skriftlig fråga som han ställt till landskapsregeringen. Landskapsregeringen upphandlar årligen stora mängder bränsle framför allt till landskapsfärjorna och just nu behandlas en upphandling i marknadsdomstolen.
– I så att säga gatudiskussionen har det funnits en uppfattning att man betalat mer än vad som hade behövts för bränslet, säger Perämaa.
Utöver dessa omständigheter säger han sig inte ha mer information i frågan som skulle ge anledning att tvivla på upphandlingens laglighet. (aks)