DELA

Perämaa, Hanström styr Kumlinge

KUMLINGE. Kommunfullmäktige valde Mats Perämaa till ordförande för 2010 och Mia Hanström till viceordförande. Man beslöt att välja en andra viceordförande med motiveringen att både Perämaa och Hanström arbetar på annan ort och någon gång kan båda vara frånvarande när fullmäktige har möte. Till andra viceordförande valdes Tomas Fredriksen.
Kommunstyrelsen för 2010-2011 består av ordförande Gunilla Henriksson (ersättare Desirée Johansson), viceordförande Tommy Pettersson (Göran Eklund), Berit Johansson (Ann-Christin Schåman), Sören Henriksson (Sigurd Söderlund), Jonas Danielsson (John Nordberg), Göran Söderlund (Eva-Lotta Kastilan) och Ingrid Nygård (Anne-Mai Enqvist). (ns)