DELA

Pensionerna upphandlas

Lagtinget godkände i går i andra och avgörande behandling förslaget att pensionerna för de landskapsanställda framöver sköts av ett privat bolag. Reformen gäller dem som anställs den 1 januari 2008 eller senare. Alla gamla anställda får fortsättningsvis sin pension från landskapets pensionsfond.
Lagändringen har tagits utan nämnvärd diskussion i lagtinget. Mats Perämaa (lib) påpekade vid behandlingen i går att de pengar landskapet betalar in för pensionerna inte är några små summar. I landskapets pensionsfond finns i dag omkring 200 miljoner euro. Därför är det enligt Perämaa viktigt att upphandlingen blir så korrekt och bra som möjligt.
De viktigaste kriterierna enligt lagen är närhet, smidig service och språk när landskapet bestämmer sig för vilket bolag som får ta hand om pensionspengarna och -betalningarna. (ht)