DELA

Pensionärer dryftade äldrefrågor

Ralf Friberg, sommarålänning, tidigare riksdagsledamot och medlem av svenska distriktet av pensionstagarnas centralförbund i riket, samt Thore Nyman, utflyttad hammarlänning som är verkställande ledamot i socialdemokraterna i Stockholms läns pensionärsutskott, deltog när Ålands socialdemokrater bjöd sina pensionärer på lunch i fredags.
Mötet ansåg att frågor som berör pensionärer och äldreomsorgen måste prioriteras.
– Konkreta åtgärder som tryggar de äldres rätt till en värdig och aktiv ålderdom, rättigheter till omsorger och service måste tryggas genom lagstiftning och folkpensionen höjas betydligt, sägs i ett pressmeddelande.