DELA

Pengar saknas för för Kumlingevägar

Vägarna på Kumlinge är i dåligt skick men förtillfället finns inga pengar i budgeten för några större vägarbeten där.
Landskapsregeringen, som är medveten om bristerna, meddelar att man i år påbörjar en vägförbättring av landsväg nummer 800 från Dössängs vägskäl fram till kyrkans vägskäl men att man i övrigt bara kommer att hålla vägnätet i trafikabelt skick.
Seglinge byalag har fått avslag på sin anhållan om sänkt hastighet från 70 kilometer i timmen till 50 på landsväg 820. Landskapets motivering är att det är lite trafik på vägen och att vägen och närmiljön passar för den allmänna bashastigheten på 70 kilometer i timmen. Anhållan förordades varken av trafiksäkerhetsgruppen eller Kumlinge kommun.
Landskapsregeringen har dessutom beslutat sätta upp en informationstavla om bashastigheten på Åland på Järsövägen för att tydligare markera att man inte får köra över 70 kilometer i timmen. (tt-s)