DELA

Pengar för sjöfartsråd

Landskapsregeringen föresår att samarbetet inom Ålands Sjöfartsakademi, Högskolan på Åland, Ålands Gymnasium och Ålands sjösäkerhetscentrum fortsätter i ett sjöfartsråd som ska bildas. Sjöfartsrådets uppgift blir att hitta synergieffekter och nya utvecklingsmöjligheter.

Landskapsregeringen ska tillsätta en arbetsgrupp med två representanter för varje myndighet som ska utarbeta förslag till organisation och avtal för samarbetsrådet. För arbetsgruppens arbete anslås 10 000 euro. (ao)