DELA

Pengar för Hammargården

Hammarlands kommun får investeringsstöd ur penningautomatmedel för tillbyggnaden av Hammargården

Landskapsregeringen har beslutat bevilja 20 procent, dock maximalt 700 000 euro, av godtagbara kostnader. Ett villkor är att 5 av 8 kriterier för inomhusmiljön når guldnivå, sägs i beslutet.

Guld är en av fyra nivåer inom ett certifieringssystem för miljöbyggnader. (ms)