DELA

Patentansökningar ökar – en från Åland

De finska patentansökningarna ökar. Patent- och registerstyrelsen (PRS) tog i januari–augusti i år emot 16 procent fler jämfört med motsvarande period i fjol.

Sammanlagt 1 048 ansökningar lämnades in, vilket är det största antalet på sex år.

Flest ansökningar, 566 stycken, lämnades in i Nyland. Därefter Birkaland och Norra Österbotten med 76 respektive 60 ansökningar. Siffran i Norra Österbotten överstiger redan fjolårets sammanlagda antal med 4 ansökningar.

En ansökan kom från Åland. Även i fjol lämnades en åländsk patentansökan in. Förutom 2013, då tre ansökningar kom från Åland, har det tidigare varit flera år utan åländska ansökningar.

Mer än nio av tio ansökningar kommer från företag. (bn)