DELA

Påsaområdet är nu utställt

FINSTRÖM. Mitt i Godby ligger det så kallade Påsaområdet, ett kvarter planerat för bostads- och radhustomter samt affärsbygge. För ett par år sedan påbörjades planeringen då detaljplanen på området var daterad.
En områdesarkitekt har nu uppgjort en ny detaljplan som ställs ut till allmänt påseende i 30 dagar. De markägare som berörs av planen kontaktas av kommunen. (mt)