DELA

Parlamentariska kommittén sammanträder i Mariehamn

Den parlamentariska kommittén som ska utforma förslag till Ålands nya självstyrelselag sammanträder i Mariehamn den 16 januari. Runt 20 personer ska diskutera den politiska och demokratiska dimensionen i självstyrelsesystemet enligt kommitténs ordförande Gunnar Jansson.
– Det hela låter abstrakt, men det är det som är meningen också. Jag kan tyvärr inte peka på konkreta punkter, säger Gunnar Jansson.
Mötet kommer att hållas i stadshuset under hela dagen. (ck)