DELA

Parkeringsnormen återremitterades

Stadsstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att återremittera ärendet om att revidera parkeringsnormen i Mariehamn. På samma vis gjorde man med ärendet om reglerna för friköp av parkeringsplatser.

Det här betyder att ärendena ska fortsätta beredas inom förvaltningen. Orsaken är att parkeringsärendena hör nära ihop med delgeneralplanen som också behandlas just nu. (eh)