DELA

Parkeringsfrågor i centrum måste lösas

Ömsens stora centrumsatsning på Torggatan, Ekonomiegatan och Strandgatan har diskuterats i infrastrukturnämnden. Nämnden förordar stadsplaneförslaget i stort, men har en lista i tio punkter på saker som behöver lösas och beaktas.

Punkterna berör bland annat parkeringsplatser, planerna på ett nytt underjordiskt garage och en ny dragning av vatten-, avlopps- och dagvatten på området, och bör regleras i ett markanvändningsavtal med Ömsen.

Det nya underjordiska garaget föreslås byggas ihop med det nuvarande under Sittkoff, som har ett servitut för utfarten över landskapets mark till Österleden. Utvidgningen betyder mer trafik och det påpekas att det kan behövas en trafikkapacitetsanalys på trafikflödet. Tidigare har en infart under Nygatan från Österleden till centrumtomterna föreslagits. Nämnden påpekar att förslaget borde studeras mer i detalj. (eh)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp