DELA

Parhus föreslås till Kasbergstomt

Stadsutvecklingsnämnden anser att parhus passar bäst för tomtområdet på Kasbergsgatan i norra Mariehamn som angränsar till Jomala i norr och till ett skogsområde på Kasberget i öster.

Förslaget som nämnden föreslår innebär fyra tomter med tre parhus per tomt. Varje tomt ger alltså sex lägenheter. Tomtförsäljningen skulle rikta sig till företag.

På området finns en transformatorstation. Stadsutvecklingsnämnden har beslutat fråga Mariehamns elnät vad det kostar att flytta transformatorn. (eh)