DELA

Paret Björklund detaljplanerar markområde i Tjudö

Finströms kommunfullmäktige har gett klartecken för en detaljplaneändring av ett markområde i Tjudö by som ägs av Michael och Jenny Björklund. Området omfattar 3,6 hektar och ägarna vill skapa sex tomter. Fullmäktige godkände också att paret Björklund anlitar arkitekt Tiina Holmberg att göra detaljplanen.

– Vi har ägt området länge och håller på att se hur vi kan utveckla marken. Det är inte tänkt som bostäder just nu i alla fall. Vi får se vad vi bestämmer i framtiden, säger Jenny Björklund. (ss)