DELA

Pandemienkät i gränsregioner

Hur fungerar vardagen för dem som bor och verkar i de nordiska gränsregionerna under coronapandemin? Hur är stämningen så här tio månader in i krisen? Det är frågor som boende i gränsregionerna nu ska få svara på i en enkät på nätet.

En motsvarande enkät gjordes i juni i år. Nu lanseras samma frågeformulär på nytt för att följa upp resultatet, som visade på stor förvirring och frustration bland många som bor i gränstrakterna.

Några nya frågor har tillkommit för att fånga upp nya typer av störningar som Gränshinderrådet och de nordiska informationstjänsterna har identifierat i sin dialog med boende i gränsregionerna.

Enkäten utförs av Gränshinderrådet, som lyder under Nordiska ministerrådet och arbetar för att undanröja hinder för den fria rörligheten i Norden. Frågeformuläret öppet hela december, och hittas via Nordiska ministerrådets hemsida eller genom att klicka här. (ss)

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp