DELA

Påminner om övergångsställen

Polisen vill uppmärksamma fordonsförare för vilka regler som gäller vid övergångsställena.
– Enligt lagen gäller att om ett annat fordon stannats framför ett övergångsställe eller om ett fordon skymmer sikten över övergångsstället, måste den som ämnar köra om fordonet stanna och försäkra sig om att det inte finns gående på övergångsstället, påminner överkonstapel Eva Fellman.
Detta gäller också om fordon felaktigt har stannat eller parkerats mindre än fem meter före ett övergånggställe.
På Västra Ytternäsvägen pågick i onsdags refugarbete där ett vägarbetsfordon stod parkerad intill ett övergångsställe. Polisen stannade ett tjugotal bilister som inte följde trafikreglerna.
– Endast ett fåtal av de vidtalade bilisterna visste att de just innan brutit mot lagen. (mt)