DELA

Påminner om deklarationer

Skattedirektör Raija Aller-Mattsson påminner via skatteförvaltningen om att den en sista returneringsdagen för rörelseidkares och yrkesutövares samt för näringssammanslutningarnas skattedeklarationer är 6 april.
Berörda fick sina deklarationsblanketter samt övriga behövliga deklarations- och bilageblanketter i januari. De som har returneringsdag 11 eller 18 maj får sina förhandsifyllda deklarationer i april. (mt)