DELA

Pälsdjursfarm bröt mot tillståndsvillkor

Pälsdjursfarmen i Jomala Ingby ska senast i mitten av mars nästa år uppfylla de villkor som företaget ålades för flera år sedan.
Åtgärderna skulle ha varit vidtagna redan i fjol.
Farmen inspekterades av hälsomyndigheten i april 2007. I årsrapporten för 2008 framgår att allt det som krävdes i miljötillståndet som beviljades 2005 fortfarande inte var gjort.
Vid en inspektion som Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet gjorde förra månaden listades vad som måste göras. Enligt den plan som pälsfarmsinnehavaren lämnade in efter inspektionen ska alla villkor i miljötillståndet vara uppfyllda senast den 15 mars nästa år.
Följande åtgärder ska vidtas:
Omgivningsdikningen ska göras färdig.
Fällningskemikaliepump ska installeras.
Provtagningsprogram ska lämnas in.
Skugghusen ska förses med hängrännor.
Marken ska höjas under burarna. (ao)