DELA

Pålsböle skola ska utredas

Pålsböle skola i Finström behöver byggas ut. Det anser Hem och skola föreningen i Pålsböle som har lämnat in en skrivelse till Finströms kommun.
Föreningen hänvisar till ett fullmäktigebeslut om att det skall finnas två likvärdiga skolor i Finström och för att Pålsböle skola verkligen skall vara likvärdig anser man att den behöver byggas om och ut.
Föreningen hoppas också att Pålsböle inte stängs och barnen inte flyttas till Källbo skola i Godby. Önskemålet motiveras bland annat med att elevunderlaget i Pålsböle inte bara är stabilt utan också ökar eftersom det flyttar in fler barnfamiljer till området.
Föreningen påtalar också att det finns ett fungerande samarbete mellan skola och daghem i Pålsböle och att det är bra för barnen att ha sin skola nära hemmet.
Finströms kommunstyrelse har redan tidigare tillsatt en arbetsgrupp som går igenom behovet av en utbyggnad av skolan. Den arbetsgruppen skall nu få ta del av hem och skola föreningens skrivelse.
Frågan avgörs så småningom av Finströmsfullmäktige. (tt-s)