DELA

Palpa anmäld för mutbrott

Krister A. Martell på Retpack Solutions har anmält det fastländska returförpackningsföretaget Palpa för mutbrott.
Martell vill att man undersöker om en person, som uttalat sig i tingsrätten i egenskap av sin tidigare befattning som miljöråd vid miljöministeriet i Helsingfors, agerat å Palpas vägnar för att vilseleda rätten.
Det före detta miljörådet uttalanden i rätten är, enligt Martell, helt felaktiga. De är dessutom också personliga, miljöstyrelsen har inte varit inkopplad på ärendet.
Konflikten mellan Retpack och Palpa har pågått länge. Retpack, som hävdar att Palpa stulit deras patenterade dataprogram för hantering av returförpackningar, förlorade nyligen tvisten i Helsingfors tingsrätt. (tt-s)